OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SEKCJI 172(1)

W ramach wypełniania swoich obowiązków, dyrektorzy Firmy, na mocy sekcji 172 przestrzegają kwestii określonych w sekcji 172(1) w następujący sposób:

Długoterminowy sukces firmy A-Plan Holdings, której jesteśmy częścią, zależy od wsparcia jej kluczowych interesariuszy, w tym udziałowców. Stanowi to część naszej misji, która brzmi: „Chcemy być brokerem ubezpieczeniowym wybieranym przez klientów, dystrybutorem ubezpieczeń z wyboru dla firm ubezpieczeniowych oraz doskonałym miejscem pracy, gdzie pracownicy mogą się rozwijać”. A-Plan Holdings posiada jasno określoną strategię połączoną z pięcioletnim planem finansowym. Zarząd przynajmniej raz w roku dokonuje oficjalnego przeglądu i aktualizacji planu strategicznego firmy. Plan ten stanowi punkt odniesienia podczas systematycznego monitorowania postępów przeprowadzanego zarówno na zebraniach Zarządu jak i w szerszym zespole kierowniczym. Przejęcie firmy przez Howden niesie ze sobą dalsze możliwości, co oznacza, że Firma jest odpowiednio przygotowana na realizację swojego planu strategicznego.

Zarząd podejmuje decyzje mając na względzie długoterminową wizję rozwoju firmy, czego dowodem jest ponad 30-letni nieprzerwany wzrost przychodów. Ta długofalowa perspektywa przejawia się w znaczącej inwestycji realizowanej w ostatnich latach na budowę nowoczesnej platformy brokerskiej i CRM, a także na możliwości związane z zarządzaniem danych, które udoskonalą doświadczenia naszych pracowników i klientów, jak również umożliwią poprawę wyników dla naszych partnerów ubezpieczeniowych oraz udziałowców. Regularnie konsultujemy się z przedstawicielami naszych udziałowców, aby zagwarantować, że interesy udziałowców są spójne z decyzjami podejmowanymi przez Zarząd. Zarząd wspierany jest przez liczne komisje w ramach naszych struktur zarządzania, które zostały stworzone, aby Firma stale dążyła do osiągania profesjonalnych standardów na wysokim poziomie. Pozytywne, otwarte i transparentne zaangażowanie we współpracę z FCA, głównym regulatorem, to dla Zarządu kluczowa część strategii biznesowej i modelu działania. Więcej informacji znajdziesz w Sprawozdaniu Strategicznym.

Kluczowa filozofia biznesu to delegacja uprawnień, w zakresie dobrze określonych ram działania, do upoważnionych managerów, którzy biorą pod uwagę potrzeby swoich interesantów w lokalnym podejmowaniu decyzji na poziomie oddziału, przy wsparciu silnej struktury zarządzania.

Nasi pracownicy

Naszym celem jest zapewnienie pracownikom wysoce satysfakcjonującego środowiska pracy, w którym mogą rozwijać się i osiągać sukcesy. Firma prowadzi politykę „otwartych drzwi”, wedle której personel może w dowolnym momencie i nieoficjalnie porozmawiać osobiście lub telefonicznie z dowolnym kierownikiem wyższego szczebla lub dyrektorem. Korzystamy również z pełnego programu komunikacji obejmującego platformę intranet dla pracowników, tygodniowy newsletter, regularne wiadomości e-mail oraz filmiki z aktualnymi informacjami od CEO, a także coroczne badania opinii, które wpływają na opracowywaną przez nas politykę firmy. Więcej informacji znajdziesz w Raporcie Zarządu, w sekcji Polityka Zatrudnienia oraz Szkolenia i Rozwój.

Klienci

Zgodnie z etosem firmy A-Plan Holdings, klient jest w centrum naszej uwagi i procesów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komunikatywną i spersonalizowaną obsługę klienta, obejmującą bezpośredni kontakt z klientem na poziomie lokalnym. Dążymy do tego, abyśmy byli łatwo dostępni dla naszych klientów zarówno w oddziale, jak i telefonicznie, co skutecznie pokazaliśmy podczas lockdownu, kiedy nasz najwyższy na rynku odsetek promotorów netto (net promoter score) wzrósł dzięki temu, że nadal utrzymywaliśmy kontakt z klientami i byliśmy dla nich dostępni. Regularnie przeprowadzamy badania satysfakcji klientów, których wyniki są przedstawiane Zarządowi każdego miesiąca, a także przekazywane na poziomie lokalnych oddziałów, wspomagając podejmowanie decyzji dotyczących nagradzania danych oddziałów oraz rozpoznania potrzeb klientów czy konieczności przeprowadzenia szkoleń. Więcej informacji znajdziesz w Sprawozdaniu Strategicznym w sekcji Ryzyko Prowadzenia Działalności.

Dostawcy

Nasz model opiera się na budowaniu dobrych relacji biznesowych z firmami ubezpieczeniowymi, dążeniu do osiągania najlepszych na rynku współczynników szkodowości dzięki rzetelnej ocenie ryzyka, a także na zapewnieniu ubezpieczycielom składki poprawnie odpowiadającej poziomowi ryzyka oraz realizowaniu polis na podstawie ogólnej wartości, nie tylko ceny. Dzięki takiej postawie tworzymy zdrowy mechanizm, w którym firmy ubezpieczeniowe współpracując z A-Plan Holdings przyciągają więcej klientów. Regularnie spotykamy się z naszym panelem ubezpieczycieli, w celu weryfikacji wyników. Zgodnie z naszą polityką, płacimy naszym lokalnym dostawcom natychmiast po otrzymaniu faktury.

Społeczności

Zaangażowanie na poziomie lokalnym jest kluczową częścią modelu działania firmy A-Plan Holdings, jako brokera opierającego swoją działalność na lokalnych oddziałach. Dążymy do tego, aby każdy oddział był w centrum swojej okolicznej społeczności. Zachęcamy managerów do wspierania lokalnych organizacji charytatywnych oraz wydarzeń poprzez sponsoring i aktywne zaangażowanie.

Mamy świadomość potrzeb środowiska naturalnego i w związku z tym podjęliśmy wiele kroków, aby obniżyć nasz ślad węglowy, np. w ciągu ostatnich pięciu lat wymieniliśmy całe oświetlenie na energooszczędne panele LED. Podjęliśmy również działania mające na celu zmniejszenie zużycia papieru, wysyłając klientom dokumentację i korespondencję w formie elektronicznej.

*Raport Zarządu i Sprawozdanie Strategiczne, których dotyczą odnośniki, dostępne są na stronie internetowej Companies House: Dostęp do informacji o firmie - GOV.UK (www.gov.uk)