Raport: nierówności płacowe kobiet i mężczyzn 2019

Jako firma zatrudniająca ponad 250 pracowników, przedstawiliśmy rządowi wymagane informacje dotyczące luki płacowej.

Nierówności płacowe, które dane te wykazują są wynikiem większej liczby mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie (wiążące się z wyższą płacą) niż kobiet; co stanowi wyzwanie w niemal wszystkich firmach sektora finansowego, jak również dla całego biznesu. Luka płacowa nie jest spowodowana nierównościami wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach z podobnym doświadczeniem zawodowym.

Nierówności płacowe to problem, który my wszyscy, jako społeczność, pragniemy rozwiązać, ponieważ jest to kwestia kluczowa dla dalszego sukcesu oraz przyszłości naszej firmy.

Na podstawie średnich stawek godzinowych na dzień 5 kwietnia 2019 r., nierówności płacowe wynosiły średnio 18% (2018: 23%), zaś mediana (średnia wartość) luki płacowej wynosiła 9% (2018: 12%).

Według danych na dzień 5 kwietnia 2019 r., średnia nierówności wypłacanych premii wynosiła 10% (2018: 45%), zaś mediana nierówności wypłacanych premii wynosiła 13% (2018: 61%). Premie otrzymuje 18% (2018: 13%) mężczyzn oraz 2% (2018: 9%) kobiet.

Ze wszystkich kwartyli wynagrodzeń, w najniższym kwartylu (kwartyl 1) znalazły się zarobki 52% (2018: 54%) kobiet i 48% (2018: 46%) mężczyzn. W drugim kwartylu, 51% (2018: 52%) mężczyzn i 49% (2018: 48%) kobiet, w trzecim kwartylu, 57% (2018: 56%) mężczyzn i 43% (2018 :44%) kobiet, zaś w najwyższym kwartylu, 71% (2018: 76%) mężczyzn i 29% (2018: 24%) kobiet.

Jesteśmy zobowiązani do rozwijania największych talentów w całej firmie, jak również do stwarzania możliwości dla wszystkich pracowników, w związku z tym wprowadziliśmy wiele inicjatyw, mających na celu zapewnienie lepszej równowagi między kobietami i

mężczyznami.
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych.

Andrew Galbraith
Dyrektor