Raport: nierówności płacowe kobiet i mężczyzn 2020

Jako firma zatrudniająca ponad 250 pracowników, przedstawiliśmy rządowi wymagane informacje dotyczące luki płacowej.

Nierówności płacowe, które dane te wykazują są wynikiem większej liczby mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie (wiążące się z wyższą płacą) niż kobiet; co stanowi wyzwanie w niemal wszystkich firmach sektora finansowego, jak również dla całego biznesu. Luka płacowa nie jest spowodowana nierównościami wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach z podobnym doświadczeniem zawodowym.

Nierówności płacowe to problem, który my wszyscy, jako społeczność, pragniemy rozwiązać, ponieważ jest to kwestia kluczowa dla dalszego sukcesu oraz przyszłości naszej firmy.

Na podstawie średnich stawek godzinowych na dzień 5 kwietnia 2020 r., nierówności płacowe wynosiły średnio 16% (2019: 18%), zaś mediana (średnia wartość) luki płacowej wynosiła 10% (2019: 9%).

Według danych na dzień 5 kwietnia 2020 r., średnia nierówności wypłacanych premii wynosiła -2% (2019: 10%), zaś mediana nierówności wypłacanych premii wynosiła -10% (2019: 13%) – oznacza to, że średnia i mediana premii dla kobiet jest wyższa niż dla mężczyzn. Premie otrzymuje 13% (2019: 18%) mężczyzn oraz 3% (2019: 2%) kobiet.

Ze wszystkich kwartyli wynagrodzeń, w najniższym kwartylu (kwartyl 1) znalazły się zarobki 55% (2019: 52%) kobiet i 45% (2019: 48%) mężczyzn. W drugim kwartylu, 50% (2019: 51%) mężczyzn i 50% (2019: 49%) kobiet, w trzecim kwartylu, 60% (2019: 57%) mężczyzn i 40% (2019: 43%) kobiet, a w najwyższym kwartylu, 71% (2017: 71%) mężczyzn i 29% (2019: 29%) kobiet.

Jesteśmy zobowiązani do rozwijania największych talentów w całej firmie, jak również do stwarzania możliwości dla wszystkich pracowników, w związku z tym wprowadziliśmy wiele inicjatyw, mających na celu zapewnienie lepszej równowagi między kobietami i mężczyznami.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych.

Andrew Galbraith
Dyrektor