Raport: nierówności płacowe kobiet i mężczyzn 2022

Jako firma zatrudniająca ponad 250 pracowników, przedstawiliśmy rządowi wymagane informacje dotyczące luki płacowej.

Nierówności płacowe, które dane te wykazują wynikają z faktu, iż na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich (wiążących się z wyższą płacą) jest więcej mężczyzn niż kobiet; co stanowi wyzwanie w niemal wszystkich firmach z sektora finansowego, jak również dla całego biznesu. Luka płacowa nie jest spowodowana nierównościami wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach z podobnym doświadczeniem zawodowym.

Nierówności płacowe to problem, który my wszyscy, jako społeczność, pragniemy rozwiązać, ponieważ jest to kwestia kluczowa dla dalszego sukcesu oraz przyszłości naszej firmy.

Na podstawie średnich stawek godzinowych na dzień 5 kwietnia 2022 r., nierówności płacowe wynosiły średnio 17% (2021: 15%), zaś mediana (średnia wartość) luki płacowej wynosiła 13% (2021: 10%).

Według danych na dzień 5 kwietnia 2022 r., średnia nierówności wypłacanych premii wynosiła -24% (2021: -36%) (oznacza to, że średnia wypłacanych premii jest wyższa dla kobiet niż dla mężczyzn), zaś mediana nierówności wypłacanych premii wynosiła -31% (2021: 35%). Premie otrzymuje 8% (2021: 13%) mężczyzn oraz 2% (2021: 2%) kobiet.

Ze wszystkich kwartyli wynagrodzeń, w najniższym kwartylu (kwartyl 1) znalazły się zarobki 48% (2021: 45%) mężczyzn i 52% (2021: 55%) kobiet. W drugim kwartylu, 50% (2021: 49%) mężczyzn i 50% (2021: 51%) kobiet, w trzecim kwartylu, 61% (2021: 60%) mężczyzn i 39% (2021: 40%) kobiet, a w najwyższym kwartylu, 72% (2021: 72%) mężczyzn i 28% (2021: 28%) kobiet.

Jesteśmy zobowiązani do rozwijania największych talentów w całej firmie, jak również do stwarzania możliwości dla wszystkich pracowników, w związku z tym wprowadziliśmy wiele inicjatyw, mających na celu zapewnienie lepszej równowagi między kobietami i mężczyznami.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych.

Jen Hughes

Dyrektor

Punkty danych

  • Średnia luka płacowa
  • Mediana luki płacowej
  • Średnia nierówności wypłacanych premii
  • Mediana nierówności wypłacanych premii
  • Odsetek mężczyzn otrzymujących premię
  • Odsetek kobiet otrzymujących premię
  • Odsetek kobiet i mężczyzn w każdym kwartylu wynagrodzeń