Oświadczenie w sprawie brytyjskiej Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie

Oświadczenie to jest zgodne z artykułem S54(1) brytyjskiej Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 roku. Na jej podstawie, w roku finansowym od 1 marca 2021 do 30 września 2021, Firma podjęła odpowiednie kroki aby upewnić się, że w jej strukturach oraz w całym łańcuchu dostaw nie występuje zjawisko niewolnictwa lub handlu ludźmi.

Nasza firma i jej działalność

A-Plan Holdings jest brokerem ubezpieczeniowym. Centrala naszej firmy znajduje się w Witney. Zatrudniamy ponad 1569 pracowników na terenie całej Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest zagwarantowanie klientom znakomitej obsługi oraz produktów ubezpieczeniowych, dopasowanych do ich potrzeb i możliwości finansowych.

Nasza misja

Zobowiązujemy się zapobiegać niewolnictwu, zniewoleniu, pracy przymusowej i obowiązkowej, nadużywania władzy w stosunku do osób słabszych, handlu ludźmi, oraz wszelkim innym formom wyzysku, określonym w brytyjskiej Ustawie o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 roku. Nasza organizacja ma na celu zapewnienie przyjaznego środowiska do działania i rozwoju.

Z kim współpracujemy?

Współpracujemy z brytyjskimi firmami ubezpieczeniowymi, które są uznane i autoryzowane przez brytyjską Komisję Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority). Korzystamy również z usług telefonicznych i teleinformatycznych. Nasza działalność nie obejmuje produkcji, wytwarzania, czy sprzedaży dóbr materialnych, dlatego nie współpracujemy z organizacjami prowadzącymi tego typu działalność.

Polityka zapobiegania niewolnictwu i handlu ludźmi

Wyznajemy zasadę braku tolerancji dla wszelkich form współczesnego niewolnictwa. Nasze relacje biznesowe prowadzimy uczciwie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wdrażając i egzekwując procedury chroniące nas przed podjęciem współpracy z organizacją narażoną na akty niewolnictwa bądź handel ludźmi.

Ocena ryzyka wystąpienia współczesnego niewolnictwa w naszym łańcuchu dostaw oraz czynności zapobiegawcze

Skoncentrowaliśmy nasze działania na zapobieganiu współczesnemu niewolnictwu i przeprowadziliśmy ocenę ryzyka po to, aby zlokalizować potencjalne źródła występowania współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.   Miejscem pracy zatrudnionych przez nas osób jest biuro wynajmowane przez naszą firmę, bądź będące jej własnością.   Operujemy według jasnych zasad zatrudniania oraz zaangażowania pracowników.

Rozumiemy, że rynki wschodzące są grupą państw wysokiego ryzyka w kwestiach współczesnego niewolnictwa oraz handlu ludźmi.  Nasza firma nie prowadzi działalności poza granicami Wielkiej Brytanii, ale przeprowadziła odpowiednie czynności zapobiegawcze względem dostawców, którzy mogą być narażeni na tego typu ryzyko.Kelly Ogley
CEO
A-Plan Holdings